Úprava nahrávekI poté, co jste nahrávku do Medialu vložili, ji můžete poměrně volně upravovat. V tomto návodu se dozvíte, jak dodatečně editovat veškeré informace, které jste vyplnili při vkládání nahrávky do knihovny, a jak u nahrávky nastavit kapitoly.

Editace metadat

Obr. 1: Tlačítko pro editaci metadat

Do rozhraní pro editaci metadat se dostanete ze stránky "My Content" pomocí ikonky tužky v pravém krajním sloupci. Editace Vám znovu zpřístupní formulář, který jste vyplňovali při vkládání nahrávky, a umožní Vám veškeré údaje změnit. Mezi jednotlivými položkami formuláře (podrobně jsou popsány v tomto návodu) se můžete volně pohybovat pomocí záložek a navigačních tlačítek "Back" (Zpět) a "Next" (Další). Editaci ukončíte kliknutím na tlačítko "Finish" na záložce "Confirm".

Pozor! Pro uložení změn provedených na jednotlivých záložkách je třeba kliknout na tlačítko "Next". Pouhým přepnutím na záložku "Confirm" a stisknutím tlačítka "Finish" se změny neuloží.

Obr. 2: Rozhraní pro editaci

V rámci úprav můžete nahradit i soubor s nahrávkou – například pokud jste do Medialu vložili nesprávnou nahrávku nebo máte k dispozici její novější verzi. Stačí na záložce "File" kliknout na tlačítko "Browse" (pro výběr nového souboru z počítače) nebo "Record webcam" (pro pořízení nového záznamu pomocí webkamery). Všechna vyplněná metadata zůstanou zachována. Nezapomeňte, že systém bude muset nový soubor znovu zpracovat.

Jak u nahrávek nastavit kapitoly

U nahrávek, které již byly zpracovány a zpřístupněny v knihovně médií, můžete nastavit také kapitoly umožňující divákům při přehrávání přeskočit na předem daná místa. Kapitoly lze vytvářet na stránce pro přehrávání videa:

  1. Přepněte na záložku "Chapters" umístěnou pod přehrávačem.
  2. Zastavte video v čase, pro který chcete nastavit začátek kapitoly, a stiskněte tlačítko "Add start time".
  3. Nyní nahrávku zastavte v čase, kdy by měla kapitola končit, a stiskněte tlačítko "Add end time"
  4. Obr. 3: Nastavení časových hranic kapitoly

  5. Pokud chcete počáteční a koncový čas kapitoly přenastavit, stiskněte tlačítko "Change" a vyberte nový čas. Pokud jste s časováním spokojeni, můžete kapitolu pojmenovat (pole "Add the Chapter Title") a připsat k ní popisek (pole "Add the Chapter Description").
    Obr. 4: Finální nastavení kapitoly

  6. Nastavení kapitoly potvrdíte tlačítkem "Add chapter".
  7. Další kapitoly můžete přidávat stejným způsobem.

Vytvořené kapitoly, spolu s vyplněnými informacemi a automatickým náhledem, se Vám budou zobrazovat na záložce "Chaptes". Zde také můžete jednotlivé kapitoly mazat kliknutím na nápis "Delete".