Záznam pomocí webkamery

Nutné kroky před nahráváním

Pokud chcete vytvořit vlastní obsah rovnou, můžete natočit video- nebo audiozáznam pomocí vlastní webkamery či mikrofonu.

Po přihlášení do Medialu si pomocí tlačítka "Upload" na hlavní straně knihovny videí otevřete rozhraní pro přidávání obsahu. Zde uvidíte nápis "Record webcam". Klikněte na něj.

 
Obr. 1: Výběr nahrávání pomocí webkamery

Pozor: pro záznam pomocí webkamery je třeba mít nainstalovaný a povolený zásuvný modul Adobe Flash Player. Postup najdete v oficiální nápovědě Adobe.

V dalším kroku musíte Medialu povolit přístup k Vaší kameře a mikrofonu.

Obr. 2: Povolení přístupu

Rozhraní pro nahrávání

Obr. 3: Základní rozhraní při nahrávání

Medial zobrazuje "Inputs", tedy vstupy – zde vidíte informace o webkameře, kterou používáte. Standardně je nastavena výchozí kamera a mikrofon, pokud chcete použít jiné zařízení, je nutné vybrat je pomocí tlačítka "Change".

Úroveň hlasitosti Vašeho mikrofonu se zobrazuje v panelu napravo. Zároveň také ukazuje jeho funkčnost.

Při nahrávání si můžete vybrat, zda budete zaznamenávat video včetně zvuku (kliknete na "Record video"), nebo pouze zvuk (kliknete na "Record audio").

Upravení délky nahrávky

Po pár sekundách nahrávání se Vám zobrazí tlačítko "Stop". Tímto tlačítkem záznam ukončíte. 


Obr. 4: Kroky po dokončení nahrávání

Následně se objeví tlačítko "Play recording", které Vám umožní ověřit kvalitu a délku nahrávky. Pokud s výsledkem nejste spokojeni, můžete proces opakovat, případně můžete nahrávku oříznout pomocí funkce "Adjust start and end time" díky níž můžete jednoduše ve dvou krocích změnit počáteční a koncový čas nahrávky.

Obr. 5: První krok úpravy začátku a konce videa

Nejprve je třeba nastavit časový bod, ve kterém bude Váš záznam začínat. Jednoduše jej nastavíte stisknutím tlačítka "Set start point". Pokud si přejete, aby se začátek Vaší nahrávky shodoval s jejím původním začátkem, můžete na toto tlačítko rovnou kliknout. Pokud chcete, aby začínala v jiném bodě, musíte v nejprve nahrávku pustit, poté vyberete požadovaný bod a tlačítko zmáčknete.


Obr. 6: Druhý krok úpravy začátku a konce videa

Jakmile vyberete místo, ve kterém bude záznam začínat, musíte určit i jeho konec. Toho opět docílíte tím, že si video pustíte a v čase, pro který chcete nastavit konec nahrávky, stisknete tlačítko "Set end point".

V momentě, kdy celková stopáž vyhovuje Vašim požadavkům, se můžete vrátit do původního okna tlačítkem "Done".

Dokončení nahrávání

Pokud jste se záznamem spokojeni, můžete se posunout dále tlačítkem "Next" označeným na obr. 4. V dalších krocích bude nutné vyplnit podrobnosti o nahrávce. Postup je stejný jako při vkládání souboru z počítače a je podrobně popsán v tomto návodu.