Základní orientace

Pro přihlášení klikněte na tlačítko "Login" v pravém horním rohu domovské stránky Medialu. Načte se Vám přihlašovací formulář – jako přihlašovací údaje použijte své UČO (kolonka "Username") a sekundární heslo (kolonka "Password"). Přihlášení potvrdíte tlačítkem "Login".

Obr. 1: Přihlašovací dialog

Po přihlášení budete moci do Medialu přidávat vlastní obsah. V závislosti na právech Vašeho účtu získáte také přístup k nahrávkám, které nejsou veřejně přístupné, jako např. k zaměstnaneckým videím svého pracoviště nebo videím ve své osobní kategorii.

Pozor! Přihlášení do Medialu je umožněno pouze zaměstnancům a studentům Filozofické fakulty a uživatelům spolupracujících pracovišť v rámci MU. Zaměstnanci a studenti jiných fakult a pracovišť MU mohou v případě zájmu o využívání systému kontaktovat správce systému.

Knihovna videí a Správa videí

Pracovní prostředí Medialu tvoří dva propojené systémy, mezi nimiž můžete při práci libovolně přecházet. V rámci každého z nich je možné provádět různé akce, oba jsou také pro větší přehlednost vizuálně odlišeny.

Obr. 2: Záhlaví knihovny videí a správy videí

Knihovna videí umožňuje procházet, vyhledávat a zobrazovat obsah uložený v Medialu. Je přístupná všem návštěvníkům webu včetně nepřihlášených hostů, ovšem až po přihlášení v ní naleznete i videa z neveřejných kategorií, ke kterým máte přístup.

Správa videí umožňuje obsah do Medialu přidávat a spravovat jej. Toto rozhraní je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Z knihovny videí se do rozhraní pro správu dostanete pomocí tlačítka "Upload" v navigační liště, případně pomocí volby "My Content" v rozbalovací nabídce My Account. Ze správy videí se zpět do knihovny dostanete přes odkaz "Back to Library" v navigační liště.

Obě rozhraní lze snadno odlišit podle nápisu v záhlaví stránky (viz obr. 1) a barvy navigační lišty – zatímco v knihovně videí je lišta černá a obsahuje pole pro vyhledávání, správa videí má lištu zelenou.

Navigace v knihovně videí

Po přihlášení do Medialu se ocitnete na domovské stránce knihovny videí. Naleznete zde základní prvky pro procházení obsahu knihovny.

Obr. 3: Domovská stránka knihovny videí

 1. Výběr jazyka rozhraní: umožňuje zvolit si jazyk uživatelského rozhraní
 2. Můj účet (My Account): zobrazí rozbalovací nabídku pro správu obsahu a uživatelská nastavení
 3. Navigační lišta: obsahuje odkazy na některé klíčové stránky Medialu
  • Domů: ikona domečku vede zpět na domovskou stránku knihovny videí
  • All Categories: rozbalovací nabídka s výběrem hlavních kategorií
  • Upload: otevře rozhraní pro přidávání obsahu
  • Live Now: umožňuje sledovat streamované přednášky v přímém přenosu
  • Help: Obsahuje základní nápovědu pro Medial
 4. Pole pro vyhledávání (Search)
 5. Navigační sloupec: zobrazuje dostupné kategorie a filtry
 6. Odkazy (Links): sekce s užitečnými odkazy na jiné weby
 7. Soupis videí: zobrazuje aktuálně dostupná videa; na hlavní stránce se zobrazují některé výběrové seznamy jako Naposledy přidané (Latest Added), Nejpřehrávanější (Most Played) a Náhodný výběr (Random)

Hledání nahrávek a vytváření playlistů

Obr. 4 : Vyhledávací pole s aktivním našeptáváním

Pro vyhledání konkrétní nahrávky použijte vyhledávací pole v navigační liště. Zadaný text bude vyhledán v názvech a popiscích nahrávek, v klíčových slovech, názvech kapitol a také ve jménech autorů. Vyhledávání funguje i s neúplnými slovy a pracuje s funkcí našeptávání – již při zadávání dotazu Vám tedy Medial ukáže návrhy odpovídající Vašemu dotazu.

Hledání lze použít i k tvorbě provizorního playlistu (seznamu videí), který můžete zprostředkovat ostatním uživatelům. Stačí zkopírovat adresu URL z adresního řádku v prohlížeči – komukoliv, kdo tuto adresu použije, se zobrazí výsledky Vašeho hledání.

Filtrování obsahu

Obr. 5: Sloupec s použitelnými filtry

Filtrování Vám umožní zobrazit v seznamu videí pouze ta, která Vás zajímají. Obsah Medialu lze filtrovat podle tří položek: kategorií a podkategorií, autorů a tagů. Jednotlivé položky lze vzájemně kombinovat, v rámci každé z nich můžete ovšem nastavit jen jediný filtr. Můžete si tedy zobrazit například všechna videa nahraná konkrétním uživatelem v rámci určité podkategorie, nelze však už zobrazit obsah dvou podkategorií najednou.

Použitelné filtry se zobrazují v navigačním sloupci v levé části stránky – jejich seznam se objeví poté, co na hlavní straně Medialu vyberete jakouli z kategorií v levém sloupci (viz obr. 3, bod 5). Po kliknutí na některý z nich se Vám v soupisu videí zobrazí pouze ta, která zvolenému filtru odpovídají. Seznam použitelných filtrů se navíc přizpůsobuje tomu, které filtry již máte aktivované: pokud tedy zvolíte jako filtr určitou podkategorii, zobrazí se Vám v nabídce tagů pouze ty, které jsou v dané podkategorii užity.

Chcete-li některý aktivní filtr zrušit, stačí kliknout na ikonku červeného křížku u jeho názvu.

Časté dotazy (FAQ)

Je možné mít uživatelské rozhraní v češtině?

Čeština prozatím není mezi jazyky, které Medial podporuje, do budoucna však plánujeme uživatelské rozhraní do češtiny přeložit.