Mikrofony


Pokud chcete, aby Vaše nahrávka měla kvalitní zvuk, doporučujeme Vám používat mikrofony. Ty jsou dostupné v každé učebně komplexu CARLA (tedy v učebnách, jejichž název začíná na A a B2). 

V učebnách můžete najít čtyři typy mikrofonů:

  • Ruchový mikrofon – jeho umístění se liší, nejčastěji se nachází na katedře nebo u kamery. Zapíná se automaticky, pokud pokud není aktivní žádný jiný mikrofon. Musíte mít však na paměti, že je nejméně kvalitní a pokud nestojíte přímo u něj, nelze zaručit srozumitelnost zvukové části nahrávky. Jako jediný z mikrofonů nepřenáší zvuk do reproduktorů v učebně.
  • Ruční mikrofon – je nutné jej neustále držet v ruce, výsledný záznam je však kvalitnější.
  • Klopový mikrofon – připíná se na oblečení, zvukový záznam je kvalitnější než u ruchového mikrofonu, může však být slyšet rušivé tření o textil.
  • Náhlavní mikrofon – nasazuje se za uši, je lehký a dá se nastavit na velikost hlavy; k jeho přednostem patří vedle vysoké kvality zvuku i to, že přednášející může zapomenout, že jej má.

Mikrofony jsou uskladněny v sadách. Jedna sada obsahuje jeden mikrofon ruční a jeden přijímač (černá krabička, do které je připojen buď náhlavní, nebo klopový mikrofon, viz obr. 3 níže). Pokud si přejete používat typ mikrofonu, který v učebně není k dispozici, kontaktujte správce AV.

Pozor! Klopový a náhlavní mikrofon sdílí jeden přijímač, nelze je tedy použít zároveň. Pokud budete potřebovat použít je naráz, případně použít dva klopové nebo náhlavní, je nutné se dopředu obeznámit, kolik sad učebna obsahuje. V případě potřeby si pak můžete dopředu domluvit více sad. V tom případě kontaktujte správce AV.

Kde jsou mikrofony umístěny 

Mikrofony jsou umístěny na katedře. V případě, že nejsou na viditelném místě, naleznete je v bočních skříňkách na elektroniku, které otevřete pomocí přístupové karty učebny nebo své karty ISIC. V každé učebně je umístěný minimálně jeden pár mikrofonů (vždy ruční mikrofon a přijímač, ke kterému je připojen klopový, nebo náhlavní mikrofon).

Jak mikrofony vypadají a jak se používají?

Ruční mikrofon

Ruční mikrofon, nebo také handka, se skládá z hlavy mikrofonu (1), tlačítka na ztišení mikrofonu s nápisem "MIC" (2), dále pak z těla mikrofonu (3), displaye (4), který zobrazuje informace o učebně, stavu baterie, frekvenci, číslu sady atd., a antény mikrofonu (5). Mikrofon držte tak, abyste nepřekrývali anténu a display.

Obr. 1: Handka, zdroj: oficiální manuál firmy Sennheiser.


Ruční mikrofon se zapíná dlouhým podržením červeného tlačítka na spodní straně těla mikrofonu (viz obr. 2). Jakmile je zapnut, rozsvítí se jeho display oranžově. Důležité je, aby tlačítko s nápisem MIC svítilo červeně – pokud nesvítí, mikrofon je ztišen (MUTE). Ztišený mikrofon nepřenáší žádný signál, tudíž nebude na nahrávce slyšet.

Obr. 2: Zapínání a vypínání mikrofonu, zvětšenina antény. Zdroj: oficiální manuál firmy Sennheiser.

Náhlavní a klopový mikrofon

Oba tyto mikrofony, které můžete vidět na obrázku 3, jsou připojeny k přijímači, který lze umístit za pásek případně do kapsy. Náhlavní mikrofon (1) si jednoduše nasadíte na uši tak, aby samotný mikrofon byl umístěn asi 3 cm od úst.

Klopový mikrofon (2) klipsou přichytíte k oblečení (nejlépe k lemu košile nebo trička), v ideálním případě by neměl třít o látku. 

Obr. 3: Mikrofony – náhlavní (1) a klopový (2). Zdroj: oficiální manuál firmy Sennheiser.


Ovládací prvky náhlavního a klopového mikrofonu jsou umístěny na přijímači (jeho jednoduché schéma je zobrazeno na obr. 4).

Přijímač otevřete pomocí dvou tlačítek (1), která zmáčknete zároveň. Tímto se uvolní kryt na baterii (2), který odhalí zapínání a vypínání (4). Tlačítko "ON" / "OFF" stačí chvíli podržet a zařízení se zapne (a vice versa). Rozsvítí se display (5), na kterém vidíte informace o mikrofonu. Pro Vás jako uživatele jsou důležité dva údaje – je-li mikrofon ztišen (pokud je mikrofon ztišen, svítí na displayi nápis MUTE, hlasitost upravíte páčkou na horní části přijímače v bodě 3), a jaký je stav nabití baterie (klasická ikona baterie s ubývajícími články). Pokud je baterie slabá, bude blikat červená dioda (6) a je nutné zavolat technika, aby Vám dal jiný přijímač.

Obr. 4: Schéma přijímače. Z
droj: oficiální manuál firmy Sennheiser.

Poznámka. Mikrofony můžete ztišit i v průběhu přednášky. Mikrofon s přijímačem ztlumíte nahoře na přijímači pomocí páčky "Mute", handku pak můžete ztišit tlačítkem MIC nahoře na těle.

Jak mikrofony správně umístit do adaptéru

Mikrofony je třeba umístit do nabíječky tak, aby diody na nabíječce svítily (viz červené diody na obr. 5). Pokud dioda nesvítí, zkontrolujte, zda není mikrofon není v držáku posazený na volno, nebo jej zkuste otočit. Po každém použití je třeba vložit mikrofon do nabíječky, aby se dobil a byl připraven pro další použití.

Červená dioda znamená, že mikrofon se dobíjí, naopak zelená ukazuje, že mikrofon je zcela nabitý a jeho baterie vydrží celou přednášku.

Obr. 5: Nabíječka s mikrofony. Zdroj: dm music.

FAQ

Co dělat, když je mikrofon vybitý, svítí červeně nebo nefunguje vůbec?

Pokud nastane jakýkoliv problém, ozvěte se správci AV techniky Petru Čučkovi na tel. 777 364 127 a popište mu svůj problém. Poté Vám přijde některý z techniků pomoci.

Mikrofon není na daných místech. Co dělat?

Oznamte tento problém správci AV techniky Petru Čučkovi, kterého naleznete na tel. čísle 777 364 127.

Co dělat, když mikrofon vydává nepříjemné zvuky?

Mikrofon může občas "chytat" zpětnou vazbu. Pokud se Vám něco takového přihodí, zkuste nejprve na dotykovém panelu zeslabit zvuk. V případě, že se nic nezmění, můžete vyzkoušet jiný mikrofon. Jsou dvě skutečnosti, které mohou tento jev způsobovat: buď jste se s mikrofonem příliš přiblížili reproduktorům, nebo je špatně nastavena citlivost mikrofonu. Pokud ani po změně pozice a následném zeslabení mikrofonu na dotykovém displeji nepříjemný zvuk zpětné vazby nepřestane, zavolejte správci AV techniky Petru Čučkovi na tel. 777 364 127. Dojde Vám pomoci některý z techniků, který pak na mikrofonu přenastaví citlivost, která hučení mikrofonu způsobuje.