Tlačítkové panely

Návod platí pro učebny A11, A21, A24, A31, B2.52, B2.41, B2.42, B2.21, B2.22 a B2.32.

Automatizované nahrávání je dostupné ve většině učebních místností v komplexu Carla. Některé učebny jsou řešeny nahráváním pomocí tlačítkových panelů, jiné pomocí dotykových panelů. Oboje zařízení pak uživateli dovoluje jednoduše a pohodlně nahrát svou přednášku, včetně materiálů promítaných na plátně. Přednášku je však možné nahrát i bez těchto materiálů. Tento návod se věnuje učebnám s tlačítkovými panely.

Obr. 1: Schéma tlačítkového ovládacího panelu.

Ovládání záznamového zařízení

Při používání zařízení pro automatizovaný záznam postupujte následujícím způsobem:

 1. Přihlaste se k počítači v učebně. Tlačítko "Záznam" na ovládacím panelu se bíle rozsvítí.
 2. Zapněte projektor a zvolte zdroj obrazu (viz níže).
 3. Stiskněte tlačítko "Záznam". Tlačítko se rozsvítí červeně na znamení, že probíhá nahrávání.
 4. Pro ukončení nahrávání znovu stiskněte tlačítko "Záznam".
 5. Nahrávka se automaticky zpracuje a odešle do Vaší osobní kategorie ve fakultní knihovně médií Medial. Jakmile bude video dostupné, obdržíte e-mail s odkazem.
Jak nastavit oprávnění ke zhlédnutí videa v Medialu či jak lze videa z Medialu dále šířit se dozvíte v uživatelské dokumentaci. Mějte na paměti, že video se odešle do osobní složky v Medialu tomu uživateli, který je během záznamu přihlášený na PC. Videa z učeben navíc v Medialu nemají vyplněné doplňující informace, doporučujeme je proto dodatečně editovat, aby je bylo možné v knihovně médií rozpoznat a dohledat.

Poznámka. Aby byl přednášející dobře slyšet, doporučujeme použít některý z mikrofonů, které jsou v každé učebně k dispozici. Více o mikrofonech se dozvíte v patřičné sekci dokumentace.

Pozor! Zpracovány jsou pouze nahrávky, které trvají déle než jednu minutu. Kratší záznamy systém automaticky maže.


Jak záznam vypadá? Přednášejícího snímá kamera napevno umístěná v učebně. Je-li zapnutý projektor, vloží se obraz promítaný na plátno přímo do videa, aby byla zajištěna dobrá čitelnost prezentací a jiných výukových materiálů (obr. 2).

Obr. 2: Vzhled výsledného videa

Zapnutí projektoru a volba vstupu

Pro zapnutí projektoru stiskněte tlačítko "On" v levé části ovládacího panelu. V učebnách lze promítat obraz z několika různých zdrojů, pro výběr konkrétního vstupu přitom stačí stisknout příslušné tlačítko.

Regulátor hlasitosti se nachází v pravé části panelu nad tlačítkem "Záznam". Úroveň hlasitosti značí pětice kontrolek nad regulátorem.

Poznámka. V učebnách s tlačítkovými panely nelze obraz projektoru zmrazit.

Projekce z počítače v učebně

Projekci z počítače umístěného na katedře aktivujete stisknutím tlačítka "PC".

Projekce z vlastního notebooku

Vlastní notebook můžete připojit pomocí rozhraní VGA či HDMI. Potřebné konektory naleznete v zásuvce zapuštěné v desce katedry. Po zapojení konektoru do notebooku stiskněte příslušné tlačítko na ovládacím panelu.

Obr. 3: Konektory pro připojení vlastního notebooku

Rozhraní HDMI umožňuje přenášet zvuk i obraz v digitálním formátu. Kvalita obrazu je zpravidla vyšší než u VGA, ovšem při přenosu může docházet k drobným prodlevám.

Rozhraní VGA je starší analogový standard, který slouží pouze k přenosu obrazu. Pro přenos zvuku je nutné zapojit zvlášť konektor audio jack. Kvalita obrazu může být nižší než u HDMI.

Projekce ze zařízení Apple

Učebny jsou vybaveny zařízením Apple TV, které umožňuje bezdrátový přenos obrazu ze zařízení Apple. Snadno tak můžete promítat obraz například z vlastního iPadu nebo MacBooku. Pro připojení k Apple TV postupujte následujícím způsobem:
 1. Stiskněte tlačítko "Apple TV" na ovládacím panelu.
 2. V ovládacím centru svého zařízení Apple stiskněte tlačítko "AirPlay".
  Obr. 4: Tlačítko AirPlay v ovládacím centru

 3. Zobrazí se Vám seznam dostupných zařízení, pojmenovaných podle učebny, ve které se nacházejí. Zvolte to, na které chcete obraz přenášet.
  Obr. 5: Seznam dostupných Apple TV

 4. Zadejte kód, který se Vám zobrazí na promítací ploše, a potvrďte stisknutím "Ok". Obě zařízení se následně spárují.
  Obr. 6: Pole pro zadání kódu k Apple TV

Projekce z vizualizéru

Tlačítkem "DOC CAM" zvolíte vstup z vizualizéru, který funguje jako kamera snímající určité místo na katedře a umožňuje tak promítat například materiály vytištěné na papíře. Vizualizér je buď umístěný na kraji katedry (ovládat jej lze pomocí tlačítek na těle vizualizéru), nebo zavěšený přímo nad katedrou (pak lze k ovládání využít dálkový ovladač uložený v katedře).


Kontrola funkčnosti zařízení v učebně

Správnou funkčnost záznamového zařízení si můžete ověřit přímo v učebně. Na ploše učitelského PC je umístěna ikona "Náhled streamu" (viz obr. 11), po jejím rozkliknutí se otevře přehrávač VLC s náhledem záznamu z učebny. Zde si můžete zkontrolovat, zda je obraz kamery v pořádku, zda je obraz z projektoru vložený do záznamu a také zda je zaznamenáván zvuk.

Pokud náhled není v pořádku, kontaktuje techniky CIT.

Obr. 11: Ikona náhledu streamu

Náhled streamu můžete na učitelském PC otevřít kdykoliv i bez toho, abyste spouštěli samotný záznam.

Pozor! Pokud je náhled streamu spuštěný, přehrávají reproduktory v učebně zvuk zachycený mikrofony, což může vést k matoucím zvukovým smyčkám. Před spuštěním samotného záznamu doporučujeme náhled zavřít nebo alespoň ztlumit.

FAQ

Co dělat, když záznam spustím nedopatřením?

Ke zpracování se odesílají pouze záznamy, které trvají déle než minutu. Pokud jste tedy záznam vypnuli dříve, nemusíte nic řešit. V opačném případě můžete počkat, až se video zpracuje, a poté jej z mediální knihovny odstranit.

Co se stane, když záznam zapomenu ukončit?

Nic se neděje, nahrávání se samo ukončí poté, co se odhlásíte z počítače nebo jej vypnete.

Tlačítko "Záznam" je zašedlé a nereaguje.

Ověřte, zda jste přihlášení na počítači v učebně.

Tlačítko "Záznam" svítí, přestože ještě nikdo není přihlášený na počítači.

Propojení s účtem zřejmě nefunguje správně a Vaše video by mohlo být přiřazeno někomu jinému. Pokud můžete, kontaktujte techniky CIT (klapka 1542). Pokud nezbývá čas a záznam nutně potřebujete, zkuste se nejprve přihlásit a znovu odhlásit a poté záznam spustit. V podobných případech nám po ukončení záznamu napište – ověříme, že záznam skončil ve správné kategorii.

Nepřišel mi mail s informací o zpracování záznamu.

Zkuste ještě chvíli počkat, zpracování záznamu může trvat i několik hodin. Pokud mail nepřijde do druhého dne, napište nám mail a uveďte v něm, kdy a v jaké učebně jste nahrávku pořizovali.

V učebně je místo tlačítka "Záznam" pouze "Mute".

V těchto učebnách není zařízení pro automatizovaný záznam nainstalované.

Mohu v průběhu přednášky přepínat mezi vstupy? Odrazí se přepínání i ve výsledném záznamu?

Ano, v záznamu se vždy objeví právě ten vstup, který jste v dané chvíli v učebně používali.