Přeskočit obsah

Co je to Medial

Co je to Medial?

Medial je oficiální knihovna médií FF MU, která sdružuje různorodé video- a audionahrávky vznikající na Filozofické fakultě. Mohou to být záznamy oficiálních událostí, videa pořízená během výuky, záznamy konferencí, výuková videa pro online kurzy apod. Zaměstnanci a studenti FF mohou do Medialu přidávat vlastní obsah, spravovat jej a zprostředkovat jej sobě navzájem i širší veřejnosti. Medial zároveň funguje jako součást e-learningového prostředí FF MU (ELF) a je díky tomu úzce provázán se systémem pro správu e-kurzů Moodle.

Základní funkce Medialu jsou stručně shrnuty v následujícím videu (EN):

K čemu lze Medial využít?

Medial slouží pro uchování, správu a sdílení video a audio souborů. Videa lze do Medialu nahrát přímo přes webové rozhraní (po přihlášení), při úpravách kurzu v Moodlu nebo využitím automatizovaného nahrávání přednášek v nově vybavených budovách fakulty (Carla).

Nahraná videa mohou být následně zveřejněna přímo na webovém portálu Medialu, nebo jako součást e-kurzů v systému Moodle. Přístupnost videí lze řídit podle potřeby, konkrétní videa mohou být zcela veřejná, dostupná pouze pro studenty nebo zaměstnance FF MU (po přihlášení do Medialu/Moodlu), nebo zcela skrytá pouze pro osobní potřeby. Více o zveřejnění a sdílení videí v Medialu zde.

Kdo může Medial používat?

V rámci přístupu hosta (tj. bez přihlášení) může Medial používat kdokoli. V tomto režimu lze však pouze prohlížet obsah, který autoři poskytli jako zcela veřejný. K dostupnému obsahu mohou hosté přistupovat pomocí kategorií (rozbalíte šipkou uprostřed), nebo pomocí vyhledávacího pole (vpravo nahoře). 

Obr. 1: Navigační prvky pro procházení
obsahu

Obr. 1: Navigační prvky pro procházení obsahu

Prohlížení dalšího obsahu, stejně jako možnost vkládat, spravovat a sdílet videa, je umožněno pouze přihlášeným uživatelům. Do Medialu se může automaticky přihlásit jakýkoli zaměstnanec nebo student Filozofické fakulty. Zaměstnanci a studenti dalších fakult a pracovišť MU mohou získat přístup k Medialu po domluvě se správci systému.

Kdo zajišťuje podporu Medialu?

Správu systému a uživatelskou podporu Medialu zajišťuje Kancelář e-learningu FF MU. V případě dotazů ohledně nastavení a používání systému, nebo v případě zájmu o technická a metodická školení ohledně používání videí ve výuce obecně, nás neváhejte kontaktovat.

Kancelář e-learningu
Centrum informačních technologií
Filozofická fakulta MU

e-mail: elf@phil.muni.cz
t: 549491592 | m: 775444529
web: e-learning.phil.muni.cz