Přeskočit obsah

Návody pro tvůrce kurzů: Medial

Vítejte v nápovědě pro Medial, knihovnu médií provozovanou a spravovanou Filozofickou fakultou MU. Naleznete jej na adrese medial.phil.muni.cz. Na těchto stránkách se dozvíte, co přesně Medial je, co umožňuje a jak s ním pracovat.

Medial si můžete představit jako fakultní verzi portálu Youtube zřízenou pro potřeby Filozofcké fakulty MU. Medial slouží jako archiv audio- a videonahrávek souvisejících s činností jednotlivých fakultních pracovišť, zároveň funguje jako součást e-learningového prostředí FF MU (ELF) a je díky tomu úzce provázán se systémem pro správu e-kurzů Moodle a technikou v nově vybavených učebnách.

  • Co je to Medial. Základní představení knihovny médií a jejího účelu.
  • Jak lze Medial využívat. Stručný přehled možností využití Medialu a jeho propojení s ostatními systémy.
  • Základní orientace. Návod pro přihlášení do Medialu, základní orientaci v něm a možnosti vyhledávání konkrétních nahrávek.
  • Organizace obsahu. Návod popisuje systém kategorií a tagů sloužící k organizaci obsahu Medialu.
  • Propojení s Moodlem. Základní popis propojení Medialu s e-kurzy v Moodlu.

Do Medialu můžete vložit již existující nahrávky nebo vytvořit zcela nové, a to jak z webu Medialu, tak z e-kurzů v Moodlu. Celý systém je navíc propojený s nahrávací technikou v nově vybavených učebnách: záznamy, které zde pořídíte, budou automaticky odeslány a uloženy do Medialu.


Se svými nahrávkami můžete poměrně volně manipulovat: přejmenovávat je, přesouvat mezi kategoriemi, nahradit je za jinou nahrávku nebo je z knihovny odstranit. Dodatečně můžete také upravit informace o nahrávce nebo k ní nastavit kapitoly.


Své nahrávky můžete sdílet přímo v knihovně médií i mimo ni. V rámci webového portálu Medialu můžete rozhodnout, kdo všechno Vaši nahrávku uvidí, mimo Medial lze nahrávku zprostředkovat pomocí odkazu, stáhnout si ji nebo ji umístit na vlastní webové stránky. V neposlední řadě můžete nahrávky rychle a pohodlně vkládat do svých kurzů v Moodlu.


Medial je propojený technikou v nově vybavených učebnách FF. V těchto učebnách můžete pomocí zařízení pro automatizovaný záznam jednoduše nahrávat své přednášky, které se následně objeví ve Vaší kategorii v Medialu. Prostřednictvím Medialu můžete přednášky také živě vysílat na internetu.