Přeskočit obsah

Stránka Můj obsah

Co je stránka My Content

Stránka My Content (Můj obsah) v sobě zahrnuje přehled veškerého Vašeho obsahu v Medialu a umožňuje Vám tento obsah spravovat.

Z knihovny videí se na stránku My Content dostanete kliknutím na tlačítko “My Account” (v pravo nahoře) a výběrem možnosti “My Content” z rozbalovací nabídky.

Obr. 1: Odkaz na stánku My Content v knihovně videí

Hledání a filtrování nahrávek

Obr. 2: Formulář pro vyhledávání a filtrování

Sekce Search (Hledání) v horní části stránky Vám umožní prohledávat a filtrovat seznam svých nahrávek podle několika různých parametrů. Využijete ji tedy především, pokud máte v Medialu nahrané větší množství obsahu. Pro filtrování můžete využít následující položky:

 1. Klíčová slova – vyhledá zadaný text v názvech a popiscích nahrávek
 2. Kategorie – zobrazí jen nahrávky patřící do zvolené kategorie
 3. Zadání úkolu – zobrazí nahrávky, které studenti odevzdi v rámci úkolu
 4. Autor – vyhledá zadaný text ve jménech autorů nahrávek
 5. Název souboru – vyhledá zadaný text v názvech souborů

Poznámka

Při filtrování je možné použít i části slov. Velikost písmen nehraje roli. Je ale nutné použít zástupný znak “*“. Dotaz “lišk*” Vám tedy vyhledá i řetězce jako “liška”, “lišky”, “Lišková” apod.

Po kliknutí na tlačítko “Search” se Vám v seznamu nahrávek zobrazí pouze ty, které odpovídají nastaveným parametrům.

Prohlížení a správa obsahu

Obr. 3: Seznam nahrávek

V sekci Media Listing (Seznam médií) naleznete přehledný soupis všech svých videí a zvukových nahrávek. Jednotlivé sloupce obsahují podrobnější informace o každé nahrávce:

 1. Typ média – různé ikonky v tomto sloupci označují audio- a video soubory vložené z počítače a nahrávky pořízené pomocí webkamery nebo mikrofonu; kliknutím na ikonku lze nahrávku přehrát
 2. Název nahrávky
 3. Doba trvání
 4. Kategorie
 5. Autor – jméno uživatele, který nahrávku do knihovny vložil
 6. Název souboru – uvádí název, pod kterým je soubor s nahrávkou uložen v Medialu (liší se od původního názvu souboru), po kliknutí na název lze soubor s videem stáhnout
 7. Počet zhlédnutí nahrávky
 8. Datum a čas vložení nahrávky
 9. Stav zpracování – ukazuje průběh zpracování nahrávky, u již zpracovaných nahrávek se zobrazí zelený nápis “Yes”

Kliknutím na nadpisy v záhlaví jednotlivých sloupců seznam seřadíte podle daného atributu. Chcete-li například nahrávky seřadit od nejdelší po nejkratší, klikněte na nadpis “Duration”.

Přímo v soupisu můžete také rychle a jednoduše provádět základní úpravy nahrávek:

 • pro změnu názvu nahrávky vepište nový název do textového pole ve sloupci “Title” a potvrďte tlačítkem “Apply”
 • pro změnu kategorie vyberte novou kategorii z rozbalovací nabídky ve sloupci “Category” a potvrďte tlačítkem “Apply”
 • pro hromadnou změnu kategorie u více videí vyberte patřičná videa pomocí zaškrtávacích políček vlevo a vyberte novou kategorii z rozbalovací nabídky v horní části soupisu a potvrďte tlačítkem “Apply”

Pozor

Veškeré provedené změny je třeba uložit stisknutím tlačítka “Apply”!

Medial Vás ještě požádá o potvrzení, zda skutečně chcete provedené změny aplikovat. Kliknutím na tlačítko “Yes” změny potvrdíte, kliknutím na tlačítko “Cancel” zrušíte.

Obr. 4: Dialogové okno pro potvrzení provedených změn

V neposlední řadě je na stránce My Content možné nahrávky také smazat: stačí označit nahrávky, které chcete odstranit, pomocí zaškrtávacího políčka vlevo a kliknut na “Delete selected media”. Následně budete opět vyzváni k potvrzení svého rozhodnutí.

Medial umožňuje dodatečně upravovat i další podrobnosti o nahrávce jako tagy nebo náhledové obrázky. Jak na to se dozvíte v tomto návodu.