Přeskočit obsah

Kdo může vidět můj obsah

Dostupnost vašich videí v Medialu se odvíjí od toho, v jaké kategorii jsou umístěná. V současnosti se nabízejí tři možnosti: nahrávky mohou být veřejně dostupné, omezené pouze pro zaměstnance konkrétního pracoviště, nebo zcela soukromé.

Obr. 1: Seznam kategorií

Z hlediska viditelnosti obsahu pracuje Medial s kategoriemi trojího druhu:

  • Veřejné kategorie – patří sem fakultní veřejné kategorie (označované symbolem x), veřejné kategorie ústavů a kateder (označované dvěma křížky: xx) a veřejné kategorie neakademických pracovišť (označované zkratkou pracoviště v hranatých závorkách); nahrávky zařazené do těchto kategorií uvidí všichni uživatelé Medialu včetně nepřihlášených hostů.
  • Zaměstnanecké kategorie – jsou označeny symbolem z. Jsou určeny pro obsah spojený s interní činností jednotlivých pracovišť. Vaše videa v této kategorii tedy uvidí pouze zaměstnanci daného pracoviště (spravovat je však nadále může pouze jejich vlastník (Contributor).
  • Osobní kategorie (Personal) – jde o Váš soukromý prostor, jehož obsah se nezobrazuje na domovské stránce knihovny a je ostatním uživatelům Medialu nepřístupný. I nahrávky z této kategorie však můžete sdílet tak, že je vložíte do Moodlu nebo na vlastní webové stránky, případně zveřejníte jejich URL. Jak na to se dozvíte v tomto návodu. Do této kategorie budou také odeslána videa pořízená pomocí automatizovaného záznamového zařízení v učebnách.

Kategorii můžete svému videu nastavit již při vkládání do Medialu v rámci vyplňování podrobností o nahrávce. Celý tento proces je podrobně popsán zde. Dodatečně pak můžete každému videu kategorii změnit na stránce “My Content” – jak postupovat se dozvíte v tomto návodu.

Celý systém kategorií je pak podrobněji popsán na stránce o organizaci obsahu knihovny.